Lönekartläggning
Tobias Danielsson avatarTina Mauritzson avatarJoakim Rosdahl avatar
5 författare44 artiklar
Hur väljer jag att hantera ett arbete som kvinnodominerat även om det i år inte är det?
Aktiva åtgärder
Analys | Hur använder jag filter?
Automatiserad analys
Hur tar jag bort arbetet "anställningar att koppla" ?
Lönekartläggningens olika steg
Fliken Översikt
Fliken Förbereda - starta en ny lönekartläggning
Fliken Organisera - Gruppera
Fliken Organisera - Arbetsvärdera
Fliken Analysera - Lika arbeten
Hur räknas lönespridningen ut?
Fliken Analysera - likvärdiga arbeten
Fliken Rapport
Fliken Analysera - Vad är en tagg och hur använder man dem i sin analys?
Analys | Importera tidigare analys
Jag vill ta ut en sammanställningsrapport från lönekartläggningen, hur gör jag?
Analys | Vad innebär de olika taggarna?
Arbete | Hur skapar/redigerar jag ett arbete?
Hur byter jag namn på en lönekartläggning?
Inställningar lönekartläggning
Inställningar | Dölj arbeten i analys
Medarbetare | Hur tar jag bort en medarbetare från lönekartläggningen?
Medarbetare | Hur flyttar jag medarbetare mellan olika arbeten?
Lönekartläggningsrapport
Hur skapar jag en lista över vilka icke kvinnodominerade arbeten som behöver analyseras?
Faktorplan | Standard, 4 faktorer
Faktorplan | Standard, 7 faktorer
Faktorplan | Standard, 10 faktorer
Faktorplan | Hur räknas vikten per faktor?
Faktorplan | Arbetsvärdering i Sysarb
Nyckeltal, lönekvot | Om värdet för Lön % (K/M) är inom en procent från hundra. Behöver löneskillnaden då analyseras?
Ska timanställda medarbetare vara med i lönefilen?
Varför behöver vissa medarbetare kopplas manuellt?
Vad menas med lika och likvärdigt arbete?
Varför ser jag inte alla kvinnodominerade arbeten i fliken ”Analys, likvärdiga arbeten”
Arbetsvärdering - vad är det?
Vad är en lönekartläggning?
Vilken faktorplan borde vi använda?
Jobbarkitekturen (introduktion)
Hur lägger jag till enstaka anställningar till en lönekartläggning?
Importera Benchmark
Justerat lönegap
Lönefilosofi