Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Fliken Analysera - Vad är en tagg och hur använder man dem i sin analys?
Fliken Analysera - Vad är en tagg och hur använder man dem i sin analys?

Analys, taggar, lönekartläggning

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Nedanstående taggar finns nu tillgängliga för er i ert analysarbete. Taggar kan användas både för en specifik grupp och enstaka medarbetare.

Syftet med taggarna är att ni på ett snabbt sätt ska kunna förklara löneläget/löneskillnaden, men de ska däremot inte användas istället för analys. Taggarna visar ofta på delar av organisationens praxis och kommer att kunna hjälpa er att hitta förslag på aktiva åtgärder som ni kan ta med till handlingsplanen.

Om en tagg ska läggas till för en specifik medarbetare klickar ni på den aktuella medarbetaren i plotterdiagrammet och därefter markerar ni relevant tagg för individen i menyn som dyker upp till höger i bild.

I analysen av Likvärdiga arbeten kan taggarna användas som stöd i att snabbt få en bild av vad löneläget för de icke kvinnodominerade arbetena beror på. I exemplet nedan ser vi att löneläget för Instruktör/Handläggare förklaras av medarbetare med högre kompetens och för arbetet Tekniker, IT hänvisas till en alternativ arbetsmarknad.

I denna del av analysen dyker ofta samma icke kvinnodominerade arbeten upp flera gånger i arbetet. Ni har då möjlighet att använda er av samma taggar och analyser av de icke kvinnodominerade arbetena. I nedanstående exempel har vi klickat på det icke kvinnodominerade arbetet Tekniker, IT och får då frågan om vi vill använda samma tagg som vi tidigare angivit i jämförelsen mot Instruktör/Handläggare.

Hur presenteras taggarna i slutprodukten?

Om ni väljer att använda er av taggar så kommer dessa presenteras i bilagorna som sedan kan exporteras ut ur systemet.


Fick du svar på din fråga?