Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAdministratörLönekartläggning
Faktorplan | Standard, 7 faktorer
Faktorplan | Standard, 7 faktorer

Faktorplan, Arbetsvärdering, 7 faktorer

T
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I denna guide beskriver vi vår standardfaktorplan med 7 faktorer. Kommer denna faktorplan att passa er organisation eller behöver ni kolla in våra andra faktorplaner? Ta reda på mer i texten nedan;

Vad utmärker Faktorplanen med 7 faktorer?

Denna faktorplan är primärt framtagen för kunder inom privat sektor, förutsatt att dessa kunder inte har någon form av tredjemansansvar eftersom faktorn ansvar för människor saknas i denna faktorplan.

Denna faktorplan har bakat ihop faktorerna teoretisk grundutbildning och erfarenhet samt psykiska- och fysiska förhållanden. Utbildning och erfarenhet benämns i denna faktor som svårighetsgrad i arbetet och just denna sammanslagning lämpar sig extra bra för organisationer där utbildning och erfarenhet ofta ses som likvärdigt (relativt vanligt inom handels exempelvis).

Vilka organisationer passar denna faktorplan?

Sammanslagningen av psykiska- och fysiska förhållanden benämns här som arbetsförhållanden, vilket är lämpligt för de organisationer där just fysiska arbetsförhållanden annars skulle värderas relativt lågt för samtliga arbeten.

Fördelar och nackdelar?

Fördelen med denna faktorplan är att det fortfarande är relativt lätt att få fram en tydlig nyansering mellan olika arbeten eftersom antalet områden som värderas fortfarande är relativt många. Att därtill ha något färre faktorer att värdera i jämförelse med Sysarbs faktorplan brukar vara uppskattat just utifrån att arbetsvärderingsarbetet förhoppningsvis i och med detta går något snabbare.


Nackdelen kan i vissa fall vara att det kan kännas svårt att värdera de hopbakade faktorerna. Kan man t.ex säga att ett arbete med krav på kandidatexamen men utan erfarenhet kan värderas lika som ett arbete där det inte finns utbildningskrav, men krav på lång erfarenhet? Vad väger egentligen tyngst hos er?

Hur räknas vikten per faktor?

Klicka här för att komma till hur viktningen av varje faktor går till.

Länkar

Nedan kan du ladda ner vår standardfaktorplan för 7 faktorer. Observera att dessa filer är våra standarder, dvs om du har gjort specifika justeringar gällande faktorplanens faktorer eller nivåer i ert egna system kommer dessa inte med i exporten. För att få ut er egna faktorplan behöver ni gå via ert system, via ert inlogg.

Fick du svar på din fråga?