Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Fliken Analysera - Lika arbeten
Fliken Analysera - Lika arbeten

Lika arbete, lönekartläggning, analys

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I denna guide beskriver vi hur ni hittar och använder er av analysvyn för lika arbete. Vi har under 2023 uppdaterat systemet med nya funktioner och förbättringar.

Scrolla ner en bit i denna artikel för mer teoretisk beskrivning av analys lika arbete.


Analystext, taggar och klarmarkering

För beskrivning av taggar

Allmänt om analys, lika arbete

Här är er uppgift att analysera löneskillnader mellan medarbetare inom samma arbete. Det lagen säger är att ni skall analyser löneskillnader mellan kvinnor och män, men ni får självklart gärna även analysera skillnader i grupper som utgörs av ett juridiskt kön. Om ni inte avser analysera löneskillnader inom sk. "enkönade" grupper så går det bra att använda filterfunktionen för att exkludera alla enkönade grupper.

Vi rekommenderar inte våra kunder att utesluta små grupper eller grupper med små löneskillnader mellan könen ur analysen eftersom exempelvis en fd chef (kvinna) med bibelhållen lön från tidigare tjänst kan kompensera för en annan kvinna som ligger väldigt lågt lönemässigt. Detta exempel gäller givetvis även om dessa varit män. I analys lika arbete ska vi alltså förklara löneskillnaden oavsett om den gäller kvinnor eller män. Plotterdiagrammen ger er bra stöd i vilka individer ni behöver ta en närmare titt på. Håll muspekaren över den "plupp" ni vill veta mer om så får ni fram medarbetarens uppgifter.

I analysen rekommenderar vi att era analystexter formuleras på en relativt generell nivå d.v.s. att ni inte skriver exempelvis "Högst betalda kvinna förklaras av..". Att inleda analystexten med "Löneskillnaden inom gruppen förklaras av..." är bra. Den högst betalda kvinnan inryms då exempelvis i formuleringen "..medarbetare med bibehållen lön från tidigare tjänst".


Det nya gränssnittet möjliggör förenklade analyser!

Vid första anblick kan denna vy kännas lite främmande, men vi är säkra på att ni väldigt snabbt kommer uppskatta de nya möjligheter som byggts in i systemet just för att underlätta analyser.

Arbeten

I listan till vänster hittar du alla arbeten redo för att analyseras. Under arbetets gång kan de olika underrubrikerna hjälpa dig för att arbete systematiskt och enkelt. Varje gång du har analyserat och taggat klart ett arbete kan du välja att klarmarkera det.

Det innebär att arbetena kommer ut i rapporter och det blir tydligare när du jobbar igenom systemet.

Analys

Som ni ser finns endast ett fält för diagram och några nyckeltal tycks inte presenteras alls. Ni kan dock vara helt lugna eftersom allt finns kvar och mer därtill.

I nedanstående bild visas ett exempel på ett diagram från analys lika arbete. Högst upp till höger ser ni tre olika symboler. Klicka på dem för att välja mellan plotterdiagram, linjediagram eller för att kika på nyckeltalen för den aktuella gruppen.

Ovanför diagrammet ser ni också flera grupperingsval. Ni har då möjlighet att gruppera era medarbetare på olika sätt (inte längre bara kön). Men ni har dessutom också möjlighet att ändra vad ni vill att x-axeln ska referera till. Ålder är angivet som default, men även anställningstid, tid i nuvarande roll eller antal medarbetare finns som valbara alternativ.

Om ni har valt att ta med information om prestationsbedömning i lönefilen så är det här ni kan välja det som ett alternativ i analysen.

På kugghjulet ovanför diagrammet finns det möjlighet att lyfta in regressionsanalys som ett ytterligare verktyg i ert analysarbete. Välj mellan olika värden för analysen, som stöd i er analys för de större grupperna.

Taggar - Analys

I analysen finns det möjlighet att tagga arbeten eller en enskild anställning med förklaring för löneskillnad. Om du har markerat en enskild individ i plotter diagrammet kommer taggen vara bunden till den individen. Annars taggas arbetet med vald tagg.

Vi uppmanar till att använda taggarna i analysen, då det förenklar arbetet för framtida kartläggningar men att arbetssättet mellan lika analys och likvärdig analys blir smidigare och med effektivt. Man bör dock observera att en taggning inte ersätter en analystext för ett arbete, utan är endast ett komplement som främst underlättar analysen.

Om man väljer att tagga en individ kan detta även tas tillvara på i filterfunktionerna inom analysen.

För beskrivning av taggar

Filter - Analys

I menyn till höger i bild har ni möjlighet att använda er av ytterligare filter, filter som "vrider och vänder" på det material av anställningar ni läst in. Kanske vill ni bara titta på medarbetare vid specifika enheter eller i ett visst lönespann?

De olika filtren i analysen kan användas om man exempelvis vill analysera inom ett visst spann, ex. lön, ålder, anställningstid. Man kan även välja de befattningar inom ett arbete man vill se tillsammans, för att se ifall det finns samband mellan lön och grundbefattning.

Vill man exkludera anställningar i analysen som sticker ut åt olika håll fungerar flera av filterna utmärkt. På så sätt kan man enklare få en bild över lönebilden exkluderat från de som sticker ut av redan förklarliga skäl.

Åtgärder

Om du under analysen uppmärksammar osakliga löneskillnader som behöver dokumenteras som åtgärd gör du det enkelt inne i analys lika. I den högra spalten där du finner alla filter, hittar du även vyn för åtgärder.

Under Kommentar fyller du i vem/vilka, eller vad den avser. Är det en enskild person som avviker från lönestrukturen eller bör flera medarbetare beröras av en åtgärd. Du kan även direkt skriva en åtgärdsplan på tre år, dvs sätta en kostnad per månad. Allt du dokumenterar under åtgärder kommer med i en samlad rapport för kartläggningens åtgärder under Dokumentera.

Simulera åtgärder

Om du vill testa att simulera åtgärderna direkt i plotterdiagrammet bockar du enkelt i Simulera löneförändringar och "drar" i plotterdiagrammet för de anställningar du önskar att justera.

Systemet räknar därefter ut en kostnad per månad utifrån dina simuleringar.

Åtgärd för en individ.
Om du i ditt utredningsarbete vill särskilt dokumentera en åtgärd på en individ. Så kan du också göra såhär:


Klicka på individen i diagrammet:

Efter analysen, kan du skapa en direkt åtgärd på den individen och även skriva en kommentar.

Slutligen.
Du finner alla dina dokumenterade åtgärder för grupper och individer under fliken dokumentera - Exportera - åtgärder.

Fick du svar på din fråga?