Fliken Rapport

Rapporter, Lönekartläggning, Sammanställning

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I denna guide sammanställer vi vilka rapporter du kan ta ut och exportera från systemet. Du kan använda rapporterna som bilagor till lönekartläggningsrapporten eller som stöd vid vidare arbete utifrån eller efter färdig lönekartläggningsprocess.


I lönekartläggningen, under sista fliken Rapport hittar du de rapporter du kan exportera från systemet. Genom att klicka på ikonerna till höger om rapporten laddar du ner dokumentet till din dator.

Om det finns data i rapporterna som du inte vill ha med behöver man rensa bort det i excel/word dokumentet, det går inte att välja bort i systemet.

Vi har delat upp rapporterna i tre områden, se beskrivning längre ner.

Exportera från analysera

Sammanställning

Denna excelrapport innehåller nyckeltal, nyckeltal filtrerad data, lönedata och en sammanställning av analyserna från lönekartläggningen. Analysen är både från lika och likvärdig analys. Nyckeltalen i rapporten visas från två vinklar, en för samtliga anställningar och den andra utifrån filtrerade anställningar. Med filtrerade anställningar menar vi utifrån de inställningar av urval för analys som ni kan sätta i systemet.

Excelrapporten innehåller flera flikar och fungerar bra som bilaga till er lönekartläggningsrapport.

Sammanställning - Medarbetare

I denna rapport får ni ut taggar och kommentarer som är satta på individnivå i analysen i systemet. Denna rapport tas med taggar, kommentarer men också lönejusteringar.

Rapporten kommer ut i excelformat.

Analyser lika arbete

Välj i listan över arbeten vilket eller vilka arbeten som rapporten ska baseras på. Du kan välja samtliga arbeten, eller något enskilt arbete som ska belysas.

Du kommer därefter kunna välja vilken information och diagram som rapporten ska innehålla. Du gör dina val utefter analys lika arbeten. Rapporten kommer som wordfil.

Välj vilket sorts diagram du vill ha vid export.

Analyser likvärdiga arbeten

Välj i listan över arbeten vilket eller vilka kvinnodominerade arbeten som rapporten ska baseras på. Välj samtliga arbeten i listan eller något eller några specifika. Du måste klarmarkera analyserna i likvärdig analys för att de ska finnas tillgängliga i listan över arbeten att exportera.

Du kommer därefter kunna välja vilken information och diagram som rapporten ska innehålla. Du gör dina val utefter analys likvärdiga arbeten. Rapporten kommer som wordfil.

Åtgärder

I denna excelrapport får du ut en sammanställning över de åtgärder som kommit fram under lönekartläggningen.

Sammanställningen tar både med arbeten som ska utredas, men även en specifik lista över de individer som ska utredas vidare.

Rapporten kommer i excelformat.

Exportera rapporter

Slutrapportsmall

Sysarb har förberett med en mall över lönekartläggningsrapporten. Följer du denna guide så får du med de obligatoriska delarna som en slutgiltig lönekartläggningsrapport bör innehålla. Rapporten är markerad tydligt med de delar som bör redigeras och anpassas efter er organisation, och de delar ni kan använda rakt av om så önskas.

Detta är inte ett rapport obligatorisk att använda, men finns tillgänglig vid önskemål eller behov.

Rapporten exporteras i wordformat.


Sammanställningsrapport

Sysarbs sammanställningsrapport är en rapport som tar ut den enligt oss viktigaste datan från er lönekartläggning. Det är en färdig rapport som ej går att anpassa. Rapporten är färdig att ta ut och ge till styrelse eller andra berörda individer. Den innehåller nyckeltal från det arbete ni gjort i er kartläggning

Rapporten exporteras i pdf.

Exportera från organisera

Arbetsvärdering & värderingsresultat

Denna rapport är ett uttag från lönekartläggningen gällande arbetsvärderingen. Du får ut en sammanställning över hur era arbeten är värderade och hur dessa arbeten står i förhållande till varandra.

Rapporten exporteras i excelformat.

Faktorplan

Ta ut den faktorplan som används i lönekartläggningen som en bilaga, en extern fil. Denna kommer ut i en designad wordfil.

Lönekartläggningsarbeten

I denna rapport får du ut vilka anställningar som ingår i vilket arbete. Detta är en bra rapport om man vill få en överblick per arbete, både vad gäller gruppering och statistikkoder som exempel.

Rapporten exporteras i excel.

Fick du svar på din fråga?