Automatiserad analys

Automatiserad analys, ALPHA

Joakim Rosdahl avatar
Skrivet av Joakim Rosdahl
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

För närvarande analyserar modellen lönestrukturen på lön, kön, ålder och anställningstid för de anställda.


Modellen kan aktiveras genom att följa detta flöde:

1. Gå till översikten i lönekartläggningen.

2. Klicka på de tre prickarna uppe i höger hörn och sedan på inställningar.

3. I inställningarna väljer ni Automatiserad analys (ALPHA).

4. Automatiserade analysen är aktiverad och ni kan välja ytterligare inställningar för den automatiserade analysen.


Urvalsmodellen som används för att analysera grupper av lika arbete skapades i samarbete med Pay Equity Experter, med målet att efterlikna urvalsprocessen som används av vår Pay Equity Expert. Modellvalet baseras på anställdas lön, ålder, anställningstid och kön, med ytterligare variabler som kommer att läggas till i framtiden.

Urvalsprocessen är utformad för att säkerställa efterlevnad av svenska regelverk och därför kommer antalet utvalda anställda att vara beroende av könslöneskillnaden för den gruppen. Det största antalet anställda är antalet män eller kvinnor i koncernen, beroende på vilket antal som är minst. Om det acceptabla löneskillnaden har ändrats av användaren i systemet, kommer urvalsmodellen att välja anställda tills löneskillnaden mellan könen har nått de användarspecifika nivåerna.

Urvalsprocessen bygger på vissa förväntningar, en är att en anställd med ökad ålder och anställningstid kommer att vara mer erfaren än nyligen anställda. Av denna anledning kommer systemet att välja ut anställda om de är nyanställda med löner utöver lönen för äldre anställda. Det omvända är också sant, det vill säga seniora anställda med lägre lön än nyanställda kommer att väljas ut.

Urvalsprocessen är könsberoende, detta på grund av målet att förklara löneskillnaden mellan könen i gruppen. Av den anledningen kommer modellen att vara förberedd för att hitta kvinnor med oväntat låga löner i grupper där kvinnor tjänar mindre än män.

En anställd kan också väljas om de anställdas lön ligger långt utanför resten av gruppen. Sedan behandlas den specifika lönen som en extremvärde och görs uppmärksam på användaren.

Modellen utvecklas för närvarande för att ge djupare insikter vad gäller lönestrukturer.

Fick du svar på din fråga?