Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Faktorplan | Standard, 10 faktorer
Faktorplan | Standard, 10 faktorer

Factor plan, Work valuation, 10 factors

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I denna guide beskriver vi vår standardfaktorplan med 10 faktorer. Kommer denna faktorplan att passa er organisation eller behöver ni kolla in våra andra faktorplaner? Ta reda på mer i texten nedan;

Vad utmärker Faktorplanen med 10 faktorer?

Denna faktorplan definieras ofta som Sysarbs standardfaktorplan. De områden som ska värderas enligt lag är kunskap och färdigheter, ansvar och arbetsförhållanden. Områden som i denna faktorplan brutits ned till 10 faktorer, vilket underlättar för nyansering av arbetsvärderingen mellan de olika arbeten som återfinns inom organisationen.

Vilka organisationer passar denna faktorplan?

Denna faktorplan kan användas av alla kunder, men passar särskilt bra för kunder där delar av de anställda har ett tredjemansansvar (benämns som ansvar för människor). Om ni som kund ändå vill utgå ifrån denna faktorplan, men inte har något tredjemansansvar så går det utmärkt att ta bort den faktorn.

Anpassningar av faktorplanen går alltid att genomföra. Något som dock är väldigt viktigt är att redigeringen ändå upplevs som könsneutral. Skulle en kommun exempelvis välja att ta bort faktorn ansvar för människor så är det flera klassiskt kvinnodominerade yrken som går miste om poäng.

Det går också att justera viktningen mellan de olika faktorerna för att göra en mer lokal anpassning av faktorplanen.

Fördelar och nackdelar?

Den tydligaste fördelen med att använda den mer omfattade faktorplanen är att inget område ”glöms bort” i värderingsarbetet. Detta gör också att man inte behöver fastna i tänk likt ”Ja.. Vi har ju krav på den här utbildningen för den här rollen, men också väldigt höga krav på erfarenhet för den här rollen. Kan de få samma nivå i den här faktorn då?”.

Nackdelen med denna faktorplan är att den för mindre organisationer kan uppfattas som alltför omfattande och att det tar tid att komma in i tänket kring respektive faktor.

Hur räknas vikten per faktor?

Klicka här för att komma till hur viktningen av varje faktor går till.

Länkar

Nedan kan du ladda ner vår standardfaktorplan för 10 faktorer. Observera att dessa filer är våra standarder, dvs om du har gjort specifika justeringar gällande faktorplanens faktorer eller nivåer i ert egna system kommer dessa inte med i exporten. För att få ut er egna faktorplan behöver ni gå via ert system, via ert inlogg.

Fick du svar på din fråga?