Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Fliken Analysera - likvärdiga arbeten
Fliken Analysera - likvärdiga arbeten

Analys, likvärdigt arbete, lönekartläggning

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Denna guide börjat med en med teoretisk beskrivning av flikens användningsområde och beskrivning av analys likvärdigt arbete. Scrolla ner en bit i denna artikel för en guide över hur du använder vyn på bästa sätt.


Det nya gränsnittet möjliggör förenklade analyser!

Vid första anblick kan denna vy kännas lite främmande, men vi är säkra på att ni väldigt snabbt kommer uppskatta de nya möjligheter som byggts in i systemet just för att underlätta analyser.

För beskrivning av taggar klicka på knappen här under.

Precis som i analys lika arbete så finns möjlighet att anpassa nedanstående diagram. Använd ikonerna i det övre högra hörnet för att växla mellan plotter-, linje- eller låddiagram. I nederkant ser ni även här regressionsanalys och möjlighet att växla värde på x-axeln mellan ålder, anställningsår, antal, prestation och tid i nuvarande roll.

En ny funktion i analysen för likvärdigt arbete är att analysen från analys lika arbete presenteras till höger i bild för det markerade jämförelsearbetet. Ni slipper alltså "backa tillbaka" till analys lika arbete för att se om ni hänvisat till något särskilt där som kan förklara löneläget för gruppen.

Analys, likvärdiga arbeten

I denna flik görs analysen av löneskillnader mellan kvinnodominerade- och icke kvinnodominerade arbeten. För att ett arbete ska klassas som kvinnodominerat i systemet så ska det utgöras av minst 60 procent kvinnor.

I listan över kvinnodominerade arbeten så dyker förhoppningsvis inte alla organisationens kvinnodominerade arbeten upp. De som inte finns med i listan är antingen lägst värderade eller har en hög lön i förhållande till sin värdering/till andra likvärdiga eller lägre värderade icke kvinnodominerade arbeten.

Den analys ni nu ska göra handlar om att förklara hur det kommer sig att ett icke kvinnodominerat arbete som är lika eller lägre värderat (d.v.s. bedömt som mindre eller lika komplext) har en högre lön än det specifika valda kvinnodominerade arbetet.

Här rekommenderar vi att ni beskriver det eventuella höga löneläget för respektive icke kvinnodominerat arbete med inledningen "Löneläget för ... förklaras av...".

I analysen av likvärdiga arbeten är det också vanligt att hänvisa till marknaden. Det är helt okej att hänvisa till marknaden, men tänk då på att även beskriva på vilket sätt marknaden påverkar lönen för gruppen. Handlar det om en alternativ arbetsmarknad eller handlar det om att det i nuläget råder brist på en vist kompetens som således är svårrekryterad?


Guide - Hitta runt

Arbeten och arbetssätt

Till vänster i vyn hittar du en lista över alla kvinnodominerade arbeten som är framtagna till analys, efter de kriterier som står till grund för likvärdig analys. Med andra ord, i listan över arbeten hittar du de kvinnodominerade arbeten som kan jämföras och ska analyseras mot icke kvinnodominerade arbeten, som är lika eller lägre värderade men har högre medellön.

Markera det arbetet i listan som du ska analysera, systemet tar då fram de jämförbara arbetena. Du får upp en del nyckeltal som beskriver skillnaderna mellan arbetena, lägg extra märke till boxarna och andel kvinnor, det kan hjälpa till i arbetet.

Du ser det kvinnodominerade arbeten högst upp i listan och de jämförande icke kvinnodominerade arbeten nedanför. Alla arbeten är "klickbara" och du kan tagga och skriva analystexter för vardera arbete. På så sätt kan du ta tillvara på analysarbetet vidare.

Vill du importera arbetshistorik från tidigare lönekartläggningar klickar du på den lilla klockikonen bredvid klarmarkera knappen upp till höger.

Filter

Ta hjälp inför analysen av filterfunktionerna till höger. De fungerar på samma sätt som för analys lika, så filtren baseras på det arbete du har markerat i listan över kvinno- och icke kvinnodominerade arbeten.

Diagram

Diagrammet fungerar på samma sätt som i analys lika, förutom att X-axeln, Y-axeln, och gruppering baseras på annan data. Använd plotterdiagrammet för att jämföra mellan arbeten, gruppera på arbeten och ta hjälp av tidigare analyser från lika arbeten.

Analys

För att genomföra analysen för likvärdiga arbeten kan du använda dig av filtren och grupperingarna rätt i systemet, direkt i analysvyn. Dessutom kan du se över vilka parametrar för X- och Y-axeln som passar er organisation. Förstora diagrammet för att hitta till de valen för parametrarna.

Fick du svar på din fråga?