Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Vad menas med lika och likvärdigt arbete?
Vad menas med lika och likvärdigt arbete?

Gruppera medarbetare, lika-arbete, likvärdigt arbete

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I lönekartläggningssammanhang talas det om lika och likvärdigt arbete. Skillnaden mellan de båda är att lika arbete handlar om medarbetare som utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter medan likvärdigt arbete handlar om olika arbeten som efter arbetsvärdering bedömts vara likvärdiga avseende den sammanlagda komplexiteten.

Lika arbete

När det gäller lika arbete så behöver inte det vara detsamma som lika befattning. Flera organisationer har idag en ganska stor befattningsflora trots att medarbetarna med de olika befattningarna gör i princip samma sak, samtidigt finns det också flera befattningstitlar som är väldigt entydiga och inte kan tolkas som något annat (t.ex anläggningsarbetare, fysioterapeut, dietist och massvis med andra).

Skulle medarbetarna i er lönekartläggning grupperas endast utifrån befattningstitel så skulle ni troligtvis få väldigt många grupper av lika-arbete som utgörs av en eller ett fåtal individer. Detta kan vara problematiskt eftersom medarbetarna i dessa arbeten då kan "trilla mellan stolarna" och därmed inte jämföras med någon annan individ eller annat likvärdigt arbete.

Vår rekommendation är då att de titlar som är entydiga också ska grupperas därefter. Det finns dock vissa kategorier som vi gör undantag ifrån. Det gäller framförallt:

Administratörer

Handläggare

Chefer

Inom dessa områden rekommenderar vi att ni skapar en egen struktur för att också få till grupper av medarbetare som kan jämföras med varandra.

Grupperna skulle då kunna se ut som följer (endast exempel):

Administrativ assistent

Administratör

Handläggare

Handläggare kval

Strateg

Specialist

Enhetschef

Avdelningschef

Ledningsgrupp

I dessa grupper skulle därmed flera olika typer av befattningar kunna återfinnas, med motiveringen att vi bedömer att medarbetarna i gruppen genomför nästan samma/väldigt likartade arbetsuppgifter.

Vad som är viktigt att tänka på här är att arbetsvärderingen alltid sker på gruppnivå och inte individnivå. Ni kan således inte göra skillnad i arbetsvärdering mellan en receptionist och en assistent om ni valt att gruppera dem tillsammans i arbetet administrativ assistent.

Likvärdigt arbete

Resultatet efter arbetsvärdering ger er organisationens likvärdiga arbeten. D.v.s. arbeten som kan bedömas lika avseende komplexitet, men inte nödvändigtvis innehåll. Dessa arbeten kommer hamna i en s.k. värderingsbox som omfattar ett visst poängspann. När ni senare ska analysera löneskillnader mellan kvinnodominerade- och icke kvinnodominerade arbeten där det icke kvinnodominerade arbetet har en högre lön trots att det är lika eller lägre värderat kan ni inte hänvisa till att det icke kvinnodominerade arbetet skulle vara mer komplext eftersom resultatet av arbetsvärderingen inte påvisar detta. Observera att de arbeten som jämförs här alltså inte behöver ligga i samma värderingsbox, utan att det icke kvinnodominerade arbetet kan återfinnas i en lägre värderingsbox.

Fick du svar på din fråga?