Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Arbetsvärdering - vad är det?
Arbetsvärdering - vad är det?

lönekartläggning, arbetsvärdering, diskrimineringslagen

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Arbetsvärdering är ett instrument för att värdera de olika grupperna av LIKA arbete som tagits fram i samband med lönekartläggningen och därmed få fram vilka arbeten som kan anses vara likvärdiga. Detta säger lagen om detta:

SFS 2016:828

10 § Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållandena beaktas.

Som stöd för att genomföra en arbetsvärdering i Sysarb har ni möjlighet att använda vår faktorplan alternativt er egen. Sysarbs faktorplan bryter ner områdena kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning i tio olika faktorer. Läs mer om Sysarbs faktorplan här.

Fick du svar på din fråga?