Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Vilken faktorplan borde vi använda?
Vilken faktorplan borde vi använda?

faktorplan, arbetsvärdering, faktor

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Sysarb kan i nuläget erbjuda tre faktorplaner som alla mäter de områden som diskrimineringslagen beskriver ska ligga till grund för arbetsvärderingen, nämligen; Kunskap och färdigheter, ansvar och arbetsförhållanden.

Vilken av dessa tre faktorplaner som passar er som kund bäst kan variera beroende på er verksamhetsinriktning och vilka typer av yrkeskategorier som återfinns inom er verksamhet.

Vår standardfaktorplan som utgörs av 10 faktorer passar de flesta av våra kunder. En faktor som återfinns i denna faktorplan lämpar sig dock inte för alla, nämligen faktorn ansvar för människor. Faktorn ansvar för människor handlar inte om personalansvar utan om ansvar för tredje man och berör primärt roller som återfinns inom vård & omsorg samt inom utbildningsområdet. Om ni som kunder avser använda denna faktorplan ändå så går det bra att antingen hoppa över denna faktor eller helt enkelt ta bort den. För kunder som har ovanstående typ av roller inom sin verksamhet är det dock inte okej att ta bort eller strunta i att värdera denna faktor i och med att det inte kan ses som en könsneutral justering eftersom primärt kvinnodominerade grupper av lika arbete då går miste om flera poäng i arbetsvärderingen och därmed bidrar till en lägre värdering.

Många av våra kunder uppskattar just denna faktorplan eftersom varje faktor endast mäter ett område i taget, vilket ofta underlättar arbetet. Flera av våra kunder uttrycker dock att antalet faktorer känns för omfattande för deras typer av verksamhet och föredrar därför någon av våra andra faktorplaner. Värt att tänka på här är dock att färre faktorer inte alltid innebär en snabbare arbetsvärderingsprocess.

Vår faktorplan med 7 faktorer påminner till stor del om vår standardfaktorplan. I detta fall är faktorerna utbildning och erfarenhet ihopslagna till en gemensam faktor likväl som att psykiska och fysiska förhållanden slagits ihop till arbetsförhållanden. Vid sidan av ovanstående så är även faktorn ansvar för människor borttagen. Denna faktorplan lämpar sig väl för kunder där utbildning och erfarenhet ofta värderas snarlikt (det vill säga att erfarenhet och utbildning anses ungefär lika meriterande) samt att de olika rollerna inom bolaget har snarlika arbetsförhållanden.

Faktorplanen som utgörs av 4 faktorer kan vid en första anblick uppfattas som den enklaste. Något som dock kan vara utmanande med denna faktorplan är att flera områden i detta fall värderas i en enskild faktor. I detta fall har faktorerna utbildning, erfarenhet, intellektuella- och sociala färdigheter slagits ihop till en faktor. Bredden inom den faktorn kan ofta innebära svårigheter att nyansera skillnaden mellan verksamhetens roller eftersom denna värdering också förutsätter att ni som kund ändå har en uppfattning om vilket av ovanstående områden som väger tyngst inom faktorn. Det skulle kunna handla om att en roll har väldigt höga krav på sociala färdigheter och en annan har höga krav på utbildning. Kan dessa två då värderas lika eller bör något av dessa områden generera en högre nivå i faktorn? Denna faktorplan lämpar sig framförallt för mindre företag där det finns en uppenbar komplexitetsskillnad mellan de grupper av lika arbeten som återfinns inom verksamheten. Detta eftersom det är svårt att åstadkomma mindre nyanseringar då faktorerna ofta bedöms vara relativt trubbiga.

Oavsett vilket val av faktorplan ni gör så ska ni också veta att de alla går att justera. Det innebär exempelvis att ni skulle kunna välja att utgå ifrån faktorplanen med 7 faktorer, men ändå värdera psykiska och fysiska förhållanden separat genom att lägga till ytterligare en faktor. Det kan givetvis också handla om att ni skulle kunna vilja lyfta in en faktor som är specifik för just er verksamhet.

Fick du svar på din fråga?