Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Varför ser jag inte alla kvinnodominerade arbeten i fliken ”Analys, likvärdiga arbeten”
Varför ser jag inte alla kvinnodominerade arbeten i fliken ”Analys, likvärdiga arbeten”

Lönekartläggning, Löneanalyser, Likvärdiga arbeten

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Att ni inte ser alla kvinnodominerade arbeten (arbeten där 60 procent eller fler är kvinnor) i fliken Analys, Likvärdiga arbeten är en positiv sak. 

De arbeten som återfinns i listan över kvinnodominerade arbeten är de kvinnodominerade arbeten som är lika eller högre värderade men som har en lägre medellön än icke-kvinnodominerat arbete. 

Om ett kvinnodominerat arbete är lika värderat eller högre värderat men har en lägre lön behöver vi analysera detta för att säkerställa att lönesättningen inte beror på kön. 

Fick du svar på din fråga?