Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Nyckeltal, lönekvot | Om värdet för Lön % (K/M) är inom en procent från hundra. Behöver löneskillnaden då analyseras?
Nyckeltal, lönekvot | Om värdet för Lön % (K/M) är inom en procent från hundra. Behöver löneskillnaden då analyseras?

Lönekartläggning, Löneanalyser, Lika arbeten

Joakim Rosdahl avatar
Skrivet av Joakim Rosdahl
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Att värdet för kvinnornas lön delat med männens lön ligger inom en procent från 100 är givetvis positivt, men detta värde är ingen garant för att diskriminering på grund av kön inte förekommer. Det är alltid viktigt att ta en ordentlig titt på de plotterdiagram som visas för att säkerställa att kvinnor och män behandlas lika.

Nedanstående bild visar ett exempel där Lön % (K/M) är 97,4 %, men plotterdiagrammet visar ändå att en kvinna sticker ut något på ett icke fördelaktigt sätt.

Fick du svar på din fråga?