Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Lönekartläggningens olika steg
Lönekartläggningens olika steg

Här kan ni läsa om själva lönekartläggningsprocessen från start till mål

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

För att göra en lönekartläggning i Sysarb behöver ni först lägga in er lönedata i systemet. Läs mer om hur ni går till väga genom för att göra detta.

När er lönedata finns inläst hjälper vi på Customer Succes er att överföra datan till en lönekartläggning och det är nu det roliga börjar. 

Nedanstående steg beskriver endast de steg ni behöver arbeta aktivt i i systemet. Av den anledningen beskrivs inte flikarna översikt, faktorplan, resultat, analys värderingsboxar samt sammanställning. 


Steg 1 - Gruppering av medarbetare

I organisera - gruppera har ni möjlighet att flytta era medarbetare mellan olika typer av LIKA-arbeten. I ett LIKA-arbete kan flera olika befattningar finnas med, bara ni gjort bedömningen att de är tillräckligt lika varandra för att de ska kunna grupperas tillsammans. Viktigt att tänka på i detta fall är att arbetsvärderingen som ni senare ska göra för gruppen ska gälla samtliga befattningar som ingår i arbetet. Komplexiteten för samtliga befattningar inom gruppen bör således vara i princip densamma. 

När vi startar en lönekartläggning kommer det med största sannolikhet att skapas ett arbete med titeln medarbetare att gruppera. Att denna grupp skapas beror helt enkelt på att vi inte kan vara helt säkra på vilka arbeten medarbetarna ska lyftas in i. Dessa medarbetare behöver kopplas till sina respektive grupper av LIKA-arbete innan ni går vidare med nästa steg. Läs mer om hur du kopplar medarbetare här nedan.

Innan ni går vidare till nästa flik kan det vara klokt att gå igenom samtliga arbeten för att ögna igenom vilka medarbetare/befattningar som finns i respektive grupp. När detta är gjort går ni vidare till fliken arbetsvärdering. 

För mer information om LIKA-arbeten kan du klicka här.


Steg 2 - Arbetsvärdering

Klicka här för att komma till en beskrivning av vad en arbetsvärdering är.

Arbetet i denna flik (organisera - arbetsvärdera) skiljer sig åt beroende på om det redan finns en arbetsvärdering inläst eller om ni avser skapa en ny arbetsvärdering. Om en arbetsvärdering redan finns kan det vara klokt att gå igenom den för att säkerställa att den fortfarande går att använda. Arbetsvärderingen bör justeras om ni exempelvis ändrat kravprofilen på några specifika roller i er organisation. 

När ni går igenom en befintlig arbetsvärdering rekommenderar vi att ni går igenom en faktor i taget, med alla arbeten. Sortera gärna efter faktorvärde så får ni en tydlig överblick över vilka arbeten som fått den lägsta och högsta värderingen i respektive faktor. Klicka då på kolumnrubriken faktorvärde och därefter på sortera stigande. 

För att kunna läsa er till vad respektive faktor och faktornivå innebär så har ni möjlighet att få fram faktorplanen i högerkant av det aktuella fönstret. För att få det klickar ni helt enkelt på knappen hjälptext som återfinns strax ovanför era värderingsdelen. Ni kan även välja att ladda ner faktorplanen i sin helhet om ni föredrar att visa den på en separat skärm. Gå i så fall till fliken dokumentera och klicka på faktorplan under rubriken exportera från organisera.

Om ni gör en ny arbetsvärdering rekommenderar vi också att ni arbetar faktor för faktor, men gärna med alla arbeten. Låt då sorteringen vara i bokstavsordning på kolumnrubriken arbete istället (detta är standard). 

Oavsett om ni gör om eller bara granskar en tidigare arbetsvärdering så vill vi också slå ett slag för att ni ska använda kolumnen för anteckning. I detta fält kan ni för ert eget minnes skull skriva in om ni varit osäkra på en specifik värdering. Skriv då in exempelvis "Kanske nivå 3" men lägg ändå in den värdering ni känner er mest bekväma med. När ni sedan tittar på resultatet av er arbetsvärdering via knappen värderingsboxar så kommer ni säkert se att vissa ytterligare justeringar kan behöva göras. Då är era stödanteckningar till stor hjälp för att snabbt se var ni eventuellt kan justera arbetsvärderingen.

När ni är nöjda med stukturen i värderingsboxarna är det dags att gå vidare till analys, lika arbete.


Steg 3 - Analys, lika arbete

I fliken analysera, lika arbete är er uppgift att analysera löneskillnader mellan medarbetare inom samma arbete. Det lagen säger är att ni SKALL analysera löneskillnader mellan kvinnor och män, men ni får självklart gärna även analysera skillnader i grupper som utgörs av ett juridiskt kön. Om ni inte avser analysera löneskillnader inom sk. "enkönade" grupper så kan ni välja att filtrera bort dessa. Se nedan hur ni går tillväga för att göra detta.

Vi rekommenderar inte våra kunder att utesluta små grupper eller grupper med små löneskillnader mellan könen ur analysen eftersom exempelvis en fd chef (kvinna) med bibelhållen lön från tidigare tjänst kan kompensera för en annan kvinna som ligger väldigt lågt lönemässigt. Detta exempel gäller givetvis även om dessa varit män. I analys lika arbete ska vi alltså förklara löneskillnaden oavsett om den gäller kvinnor eller män. Plotterdiagrammen ger er bra stöd i vilka individer ni behöver ta en närmare titt på. Håll muspekaren över den "plupp" ni vill veta mer om så får ni fram medarbetarens uppgifter. 

I analysen rekommenderar vi att era analystexter formuleras på en relativt generell nivå d.v.s. att ni inte skriver exempelvis "Högst betalda kvinna förklaras av..". Att inleda analystexten med "Löneskillnaden inom gruppen förklaras av..." är bra. Den högst betalda kvinnan inryms då exempelvis i formuleringen "..medarbetare med bibehållen lön från tidigare tjänst". 

För att ni vid lönekartläggningsarbetets slut ska kunna ta ut rapporter för respektive lika arbete är det viktigt att ni klarmarkerar analysen innan ni går vidare till nästa arbete. Detta eftersom ni helt enkelt endast kommer kunna välja klarmarkerade arbeten i fliken dokumentera. När ni använder klarmarkerafunktionen kommer arbetet flyttas från rubriken ej klara till klara.


Steg 4 Analys, likvärdigt arbete

I fliken analysera likvärdiga arbeten görs analysen av löneskillnader mellan kvinnodominerade- och icke kvinnodominerade arbeten. För att ett arbete ska klassas som kvinnodominerat i systemet så ska det utgöras av minst 60 procent kvinnor. Övriga arbeten klassas som icke kvinnodominerade.

I listan över kvinnodominerade arbeten så dyker förhoppningsvis inte alla organisationens kvinnodominerade arbeten upp. De som inte finns med i listan är antingen lägst värderade eller har en hög lön i förhållande till sin värdering/till andra likvärdiga icke kvinnodominerade arbeten. 

Den analys ni nu ska göra handlar om att förklara hur det kommer sig att ett icke kvinnodominerat arbete som är lika eller lägre värderat (d.v.s. bedömt som mindre eller lika komplext) har en högre lön än det specifikt valda kvinnodominerade arbetet.

Här rekommenderar vi att ni beskriver det eventuella höga löneläget för respektive icke kvinnodominerat arbete  med inledningen "Löneläget för ... förklaras av...". 

Skulle löneskillnaden mellan ett specifikt kvinnodominerat arbete och ett eller flera icke kvinnodominerade arbeten kunna förklaras av exempelvis skillnad i erfarenhet så går det också bra att skriva exempelvis "Löneskillnaden mellan (kvinnodominerat arbete) och samtliga jämförelsearbeten förklaras av skillnad i erfarenhet. Medarbetarna inom det kvinnodominerade arbetet är betydligt mer juniora än övriga medarbetare i jämförelsen"

I analysen av likvärdiga arbeten är det också vanligt att hänvisa till marknaden. Det är helt okej att hänvisa till marknaden, men tänk då på att även beskriva på vilket sätt marknaden påverkar lönen för gruppen. Handlar det om en alternativ arbetsmarknad eller handlar det om att det i nuläget råder brist på en visst kompetens som således är svår rekryterad? 

För att ni ska få en snabbare överblick över vilka icke kvinnodominerade arbeten som förekommer i denna del av analysen samt hur ofta, rekommenderar vi att ni tar stöd av den sammanställningsrapport som återfinns i fliken dokumentera. Mer om hur ni kan göra detta hittar ni här. 

Sen då? 

När ovanstående steg är avklarade återstår det för er att skriva en sammanfattad rapport av lönekartläggningen. Klicka här nedan för att för att komma till en beskrivning av vad som bör finnas med i lönekartläggningsrapporten.

Fick du svar på din fråga?