Fliken Översikt

Lönekartläggning, diagram, översikt

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I denna vy kan du analysera den data du ska jobba med i kartläggningen. Här kommer vi beskriva de olika diagrammen.

Genom att föra muspekaren över diagrammen får du fram ytterligare information och data. Klickar du upp diagrammen får du en större vy att analysera utifrån.

Nyckeltal:

Längst upp i vyn hittar du olika nyckeltal för underlaget. Nyckeltalen jämförs mot tidigare kartläggningars data.

Könsfördelning:

Detta diagram visar på fördelningen av juridiskt kön mätt i antalet anställningar, håll muspekaren över för att se antal samt andel i procent.

Jämställdhetsklockan

Lönefördelning

I detta diagram kan du se över hur lönen fördelar sig utifrån fasta intervall baserat på lön. Det hjälper dig att analysera löneläget för din organisation.

Åldersfördelning

I detta diagram kan du se över hur lönen fördelar sig utifrån fasta intervall baserat på ålder. Det hjälper dig att analysera löneläget för din organisation.

Fick du svar på din fråga?