Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Faktorplan | Arbetsvärdering i Sysarb
Faktorplan | Arbetsvärdering i Sysarb

Lönekartläggning, Arbetsvärdering, Faktorplan

Joakim Rosdahl avatar
Skrivet av Joakim Rosdahl
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Faktorplanens grund kommer från Arbetslivsinsitutet, läs mer om dem här –>, HACsystemet – Grundmodell för
arbetsvärdering (Anita Harriman, Carin Holm, Arbetslivsinstitutet 2000). Den är tänkt att anpassas utifrån olika organisationers olika förutsättningar. Läs mer om HAC i vårt artikel om HAC-systemet.

Diskrimineringslagen säger att lönekartläggningen ska göras på medarbetare som utför likvärdiga arbeten. För att kunna bedöma vilka arbeten som är likvärdiga med varandra utgår man från Diskrimineringslagens faktorer vid bedömning av arbetsuppgifternas krav. Faktorerna i lagen är kunskap och färdigheter, ansvar, ansträngning samt arbetsmiljö. Dessa speglas väl i HACsystemets frågor.

Faktorplanen frågor har större betydelse för arbetsvärderingen än vad en liten justering av vikten på en enskild fråga. T ex att frågan Ansvar för människor finns med påverkar arbetsvärderingen för arbeten inom vård och utbildning i större grad än att öka vikten på frågan några enskilda procent. Att designa frågorna så att de speglar inriktningen i organisationen är därför viktigt.

Antalet svarsnivåer för faktorerna bör beaktas. För få nivåer gör att arbetsvärderingsinstrumentet blir för trubbigt. Det är svårt att göra skillnad mellan arbeten. För många nivåer gör att effektiviteten i värderingsarbetet äventyras. Ett lämpligt antals svarsnivåer är fem, vill man frångå det antalet så bör man göra det medvetet och med goda argument.

T ex kan antalet svarsnivåer ökas för Teoretisk grundutbildning om man har flera arbeten med långa utbildningar, som dessutom är relevant för arbetsgivaren att ge värdering för. Exempel på detta är ju i kunskapsintensiva organisationer med yrken med lång utbildning. Bland dessa kan nämnas ingenjörer, lärare och läkare.

Sysarbs faktorplan har en föreslagen viktning som kommer av många års erfarenhet av arbetsvärdering på svensk arbetsmarknad. Den speglar hur aktuell lönepolitik ser ut i de allra flesta organisationer i Sverige. I faktorplanen är kunskap och problemlösning de tyngsta faktorerna. Ändrar man viktningen så bör detta spegla en tydlig inriktning i organisationens lönepolitik.

Fick du svar på din fråga?