Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Analys | Vad innebär de olika taggarna?
Analys | Vad innebär de olika taggarna?

Taggar, analys lika arbete, analys likvärdigt arbete

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

För en beskrivning av hur taggarna kan användas i både lika och likvärdigt arbete klicka på knappen nedan.


Nedanstående taggar återfinns vid såväl analys av lika som likvärdigt arbete och kategoriseras enligt MIA - marknad, individ och arbete. De faktorer som vi menar bygger en lön.

Här kommer en förklaring till respektive tagg:

Marknadstaggar

Alternativ arbetsmarknad: Den rollen analysen avser återfinns inom såväl offentlig som privat verksamhet, varför ni som arbetsgivare behöver erbjuda en konkurrenskraftig lönesättning för att kunna rekrytera och behålla kompetens.

Löneläget vid rekrytering: Vad som ses som bristyrke har en förmåga att variera över tid. Kanske behöver ni en specifik kompetens som det i nuläget är brist på? Då kan alltså en eller flera individer ha en något högre lön än övriga medarbetare eftersom det vid rekryteringstillfället av dessa medarbetare rådde en brist en specifik kompetens.

Individtaggar

I flera fall påverkar enskilda individers lön medellönen/medianlönen för en hel grupp. Det kan dels röra sig om ovanstående förklaringar även förklaringar som hänför sig till erfarenhet, historisk, kompetens och prestation.

Erfarenhet: Även om inte erfarenhet bör betraktas som ett lönekriterium i sig så bör ändå en längre erfarenhet också kunna innebära att medarbetaren tillskansat sig stor kunskap inom sitt område, vilken är väldigt värdefull för verksamheten. Här talar vi om för tjänsten relevant erfarenhet och inte arbetslivserfarenhet generellt.

Historisk lön: Det är väldigt vanligt att medarbetare omplaceras till tjänster där löneläget är något lägre än för den tidigare tjänsten. Kanske har det skett en omorganisation som gjort att en viss chefsposition inte längre är relevant att ha kvar och tidigare innehavare av tjänsten därmed får andra mindre kvalificerade arbetsuppgifter. I den typen av fall är det vanligt att medarbetaren får behålla åtminstone en del av sin tidigare chefslön.

Kompetens: Inom arbetet återfinns medarbetare med olika kompetens vilket också innebär olika lönenivå.

Prestation: Löneskillnaden inom gruppen förklaras av skillnader i prestation mellan medarbetarna.

Arbetstaggar

Ansvar: Löneskillnaden inom gruppen förklaras av skillnader i ansvar mellan medarbetarna.

Pil nedåt / mindre ansvar: I vissa grupper kan majoriteten av medarbetarna ha en typ av ansvar som vissa medarbetare inte har. Säg exempelvis att ni skulle ha tillsvidareanställda lärare som är outbildade vilket innebär att deras uppdrag och ansvar kan skilja sig något mellan dessa och övriga.

Pil uppåt / Utökat ansvar: I flera fall är det vanligt att medarbetare har ett visst utökat uppdrag/ansvar i form av t.ex ett arbetsledaransvar, trots att vederbörande ändå ligger i sin ordinarie grupp.


Fick du svar på din fråga?