Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAdministratörLönekartläggning
Hur räknas lönespridningen ut?
Hur räknas lönespridningen ut?

Lönekartläggning, Lönespridning

T
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan


Lönespridning handlar om hur mycket lönerna varierar inom en organisation eller en specifik yrkesgrupp. Lönespridning kan räknas ut genom att ta fram ett mått på variationen av lönerna.

Ett vanligt sätt att mäta lönespridning är att använda standardavvikelsen. Standardavvikelsen visar hur mycket lönerna varierar från medellönen. Ju högre standardavvikelse, desto större lönespridning.

För att räkna ut standardavvikelsen behöver man först ta fram medellönen för gruppen som ska mätas. Sedan tar man för varje individ i gruppen skillnaden mellan hennes lön och medellönen, kvadrerar den och summerar dessa kvadrerade skillnader för hela gruppen. Därefter dividerar man summan av kvadraterna med antalet individer i gruppen minus ett och tar roten ur resultatet. Detta ger standardavvikelsen.

Det är viktigt att notera att lönespridning inte är det enda måttet på lönediskriminering. En organisation kan ha låg lönespridning samtidigt som det förekommer lönediskriminering baserat på kön eller annan diskriminerande faktor. Därför är det viktigt att använda flera olika metoder för att undersöka lönediskriminering.

I sammanställningsrapporten för en lönekartläggning finns summan av lönespridning. Lönespridningen är uträknad i procent av medianlönen - formeln är 90:e percentilen minus 10:e percentilen - summan delas med medianlönen.

Fick du svar på din fråga?