Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Analys | Hur använder jag filter?
Analys | Hur använder jag filter?

Analys, Filter,

Tina Mauritzson avatar
Skrivet av Tina Mauritzson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I den här guiden kan du läsa om hur du kan använda dig av de olika filter som systemet har att erbjuda i analysvyn för lika och likvärdiga arbeten.Vad kan filter användas för?

De olika filtren i analysen kan användas om man exempelvis vill analysera inom ett visst spann, ex. lön, ålder, anställningstid.

Vill man exkludera anställningar i analysen som sticker ut så fungerar flera av filterna utmärkt. På så sätt kan man enklare få en bild över lönebilden exkluderat från de som sticker ut av redan förklarliga skäl.

Ni hittar filter fliken genom att trycka på den blå ikonen på höger sida i analysera kolumnen.


Belysa filter

Ni kan välja att "highlighta" det vill säga belysa ett filter genom att trycka på lampsymbolen i ett filter.

Av:

På:

Ni kommer då se de filter som är belysta i analysen (Se bild nedan).


Här kommer en förklaring till respektive filter.

Lön |

Filtrera mellan minsta lön och högsta lön som ska synas i analysen.

Ålder |

Filtrera mellan yngsta ålder och äldsta ålder som ska synas i analysen.

Anställningstid |

Filtrera mellan lägsta anställningstid och längsta anställningstid.

Anställningstid (befattning) |

Filtrera på anställningstid i nuvarande befattning.

Organisationsnod |

Filtrera mellan de olika organisationsnoderna i arbetet.

Befattning |

Filtrera mellan de olika befattningarna i arbetet.

Statistikkod |

Filtrera mellan de olika statistikkoderna i arbetet.

Anställningsform |

Filtrera på anställningsform.

Avtal |

Om tillagt i systemet. Filtrera mellan era avtal.

Lönedatum |

Filtrera på löneår.

Individtaggar |

Filtrera mellan de olika taggar som ni använt er av för att individuellt analysera medarbetare i analysen.


Kommentarer

Längst ner i filter fliken finns det en ruta som ni kan skriva in en kommentar på arbetet som ni arbetar med.
Dessa kommentarer är endast för internt bruk och kommer inte synas i analysen eller slutrapporten.

Fick du svar på din fråga?