Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Faktorplan | Hur räknas vikten per faktor?
Faktorplan | Hur räknas vikten per faktor?

Lönekartläggning, Arbetsvärdering, Faktorplan, Faktorvikt

Joakim Rosdahl avatar
Skrivet av Joakim Rosdahl
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Sysarb räknar automatiskt ut vikten för varje faktor, den presenteras i procent av helheten. Vikten räknas på faktorns möjliga maxpoäng delat med faktorplanens möjliga maxpoäng.

Standard är att Sysarbs faktorplan har en maxpoäng på 500 poäng. T ex har ofta ”02 Krav på arbetsrelaterad erfarenhet” en maxpoäng på 25 poäng. 25 delat med 500 är 0,05 vilket ger ”02 Krav på arbetsrelaterad erfarenhet” en vikt på 5%. ”02 Krav på arbetsrelaterad erfarenhet” har i standardutförande fem nivåer. Om du ändrar femte nivåns poäng till 50 så har du dubblat vikten för faktorn, till 10%.

Det är alltså endast den högsta nivån på faktorn som bestämmer faktorns vikt. Vad övriga nivåer har för vikt påverkar inte vikten för faktorn.

Fem nivåer på en faktor rekommenderar vi i vårt standardutförande, en ökning av antalet nivåer ökar inte automatiskt faktorns vikt. Det är alltså endast den maximala poängen på faktorn som påverkar vikten för faktorn.

Tänk på att faktorvikten endast anger organisationens vikt för de olika faktorerna, det går inte att räkna ut det enskilda arbetets poäng genom att dela totalpoängen för arbetet med vikten för faktorplanen.

Fick du svar på din fråga?