Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Inställningar lönekartläggning
Inställningar lönekartläggning

Lönekartläggning, inställningar

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Genom att klicka på prickarna bredvid lönekartläggningens namn får du upp en lista med olika val du kan göra.

Här kan du välja mellan inställningar för din lönekartläggning, kopiera en lönekartläggning eller radera en lönekartläggning.

Under "Inställningar" kan du göra olika val för din lönekartläggning.


Allmänt

Här kan du se och justera när lönekartläggning genomfördes.


Löneinställningar

Medellön / medianlön

Ange här vilken metod du vill ha som beräkningsunderlag i lönekartläggning.

10e 90e / 20e 80e

Ställ in hur du vill beräkna percentilerna i lönekartläggningen.

Lön/ Lön inkl. tillägg

Ange här om du vill att totallönen ska inkludera lönetilläggen eller inte.

Analysera baserat på Compa-ratio

Vill ni som standard titta på Compa-ratio i era löneanalyser skall detta val aktiveras.


Filter för arbeten

Dölj personer

Här kan du ställa in om du vill dölja arbeten som innehåller en specifik mängd medarbetare. Grupper som består av färre än valt antal medarbetare kommer att döljas i analysen av Lika och Likvärdiga arbeten.

Dölj löneskillnad

Vill du dölja löneskillnad under en viss procent kan du ställa in det här. Grupper som har lägre löneskillnad än vald procentsats kommer att döljas i analysen av Lika och Likvärdiga arbeten. Löneskillnaden på Lika arbeten räknas mellan män och kvinnor inom gruppen. Löneskillnaden på Likvärdiga arbeten räknas mellan kvinnodominerade arbeten och icke-kvinnodominerade arbeten.

Dölj lika arbeten

Grupper som består av endast män eller endast kvinnor kommer att döljas i analysen av lika arbete.


Säkerhet

Har ni administratörer som endast ska ha tillgång till en del av organisationens lönekartläggning så ställer man in den rollen under användare. Här kan ni sedan göra urvalet för vilka administratörer som ska ha tillgång till just denna lönekartläggning.


Fick du svar på din fråga?