Organisationsträd | Hur fungerar det?

Organisationsträd, Chefer, Noder

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I denna guide har vi samlat guider som gäller organisationsträdet i systemet. Organisationsträdet har administratörerna tillgång till i systemet. Där ser vi bl.a. till att cheferna får tillgång till sina medarbetare och säkerställer att vi har en organisationsstruktur som fungerar för samtal såväl prestationsbedömning och lönesättning.

Klicka på "knapparna" för att komma vidare till guider som beskriver olika steg gällande organisationsträdet.


Import - Organisationsstruktur

Lönefil

Organisationsstrukturen sätts upp utifrån lönefilen. Vid ny lönefilsimport behöver strukturen i filen gällande organisationsnivåerna se likadant ut som föregående fil. Annars kan systemet skapa flera organisationsträd, dubbletter eller felaktiga noder*.

*Noder = En del av organisationsträdet, kan vara en grej, en avdelning, sista nivån eller första. Se bild nedan, alla pilar pekar på en nod.

Om det tillkommit någon ny avdelning i organisationen, eller om det bara skett förändringar kan man även uppdatera systemet med nya strukturen med ny lönefil.

Lägga till/Ändra nod

Under pågående process, eller innan/efter lönefilsimport kan man behöva lägga till eller ändra i organisationsstrukturen. Det går absolut bra att justera i organisationsträdet. Kom ihåg att det bör matcha ert lönesystem så bra som möjligt! Dessutom behöver man koppla chef och flytta anställningar till nya noden.


Chefskoppling

Koppla chefer manuellt

För små- och mellanstora organisationer föreslår vi att ni kopplar cheferna manuellt. På så sätt får ni även en naturlig genomgång av strukturen, för att se så att allt stämmer inför uppstart.

Biträdande chef

Självklart kan vi lägga in biträdande chefer i organisationsträdet. De har tillgång till samma sak som en vanlig chef.

Koppla chefer med hjälp av filimport

För större organisationer, eller för organisationer som onboardar systemet för första gången kan detta tillvägagångssätt fungera bra. Självklart kan man koppla cheferna manuellt, men räkna med att det kan ta lite tid första gången.

Chefer vi INTE kopplar i organisationsträdet

I systemet har vi möjlighet att ha roller som avdelningschefer. Den sortens roll kopplar vi inte via organisationsträdet, utan direkt på personens användare.


Anställningar

Varje anställning är kopplad till en nod, en del i organisationsträdet. Om en anställning behöver flyttas kan man göra det direkt i organisationsträdet, men även direkt på anställningen (under anställningar, via ikonerna till vänster). Anställningar kan man enkelt flytta mellan noder och därmed automatiskt byta chef som håller i samtal och lönesätter.

Fick du svar på din fråga?