Alla samlingar
Administratör
Övergripande administratörsvyn
Organisation | Hur skapar jag en ny organisationsnod?
Organisation | Hur skapar jag en ny organisationsnod?

Ny Organisationsnod, Lägg till enhet

Tina Mauritzson avatar
Skrivet av Tina Mauritzson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I denna guide kommer vi att gå igenom hur du som administratör lägger upp en ny organisationsnod/enhet i systemet. Detta kan du göra ifall det ex. skett någon organisationsförändring där du jobbar. Förändringar i organisationsstrukturen kan även uppdateras i systemet i och med en ny lönefilsimport. Tänk på att rubriker och strukturer alltid bör spegla lönesystem eller andra organsationssystem.

  • Klicka på medarbetarhantering.

  • Gå till fliken "Organisation" och klicka på ny enhet.

  • Fyll i uppgifter som behövs och var i organisationen den ska vara, sätt status aktiv och skapa.

Fick du svar på din fråga?