Alla samlingar
Administratör
Övergripande administratörsvyn
Användare och roller | Hur skapar jag en användare?
Användare och roller | Hur skapar jag en användare?

Medarbetare, Användare, Roller För personer som ska logga in i systemet som medarbetare, chefer el admin behöver användare även skapas.

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Det finns två olika typer av användare i systemet. Det ena är medarbetare och andra är användare.

Medarbetare är de som ska logga in som medarbetare, chefer eller administratörer som finns med i lönefilen. Endast användare är för de som ska ha tillgång till ert system men som ej jobbar i er organisation eller administratörer som ej har läst in information om sig själv som medarbetare ännu.

Vill du veta hur du kan ge dina användare utökade roller så kan du klicka på knappen nedan.


Undrar du över vad för olika utökade roller vi har och vad de gör så kan du klicka på knappen nedan.

Medarbetare - Interna användare


För medarbetare som ska logga in i systemet som medarbetare eller chef behöver användare skapas. Det finns två sätt du kan skapa dom på. Antingen kan du skapa dom i bulk eller per individ.


Skapa användare i bulk
För att skapa användare i bulk så ska du först klicka på medarbetarhantering via sidmenyn.

Efter du klickat på medarbetare kan du ta fram kolumnen "har användare" för att kunna se ifall dina medarbetare har en användare redan eller inte. Det gör du genom att klicka på ikonen för att redigera kolumner. Sedan kan du antingen leta i listan eller bara söka efter "har användarnamn". Klicka i rutan bredvid "har användarnamn". Nu finns kolumnen med i tabellen.

För att skapa användarna så behöver du först välja vilka medarbetare som du vill skapa användare till. Det gör du via rutan längst till vänster på raden för medarbetaren. Sedan klickar du på de tre prickarna för att få fram en lista på funktioner. Klicka då på skapa användare.

När du gjort det så får du upp en ruta för att konfirmera att du vill skapa dina användare. När du klickat på "lägg till" så kommer användarna att skapas.

Skapa användare individuellt

Ska du skapa en användare för endast en person eller om personen har en gammal användare som behöver kopplas till medarbetaren så klickar du på medarbetarens rad som du hittar efter att du klickat in medarbetarhanteringen.


Klicka på den specifika medarbetaren och gå till fliken konto. Sedan ska du klicka på knappen "Skapa eller koppla användare"

När du gjort det kommer du se denna ruta. Här kan du om medarbetaren redan har en användare, koppla den eller skapa en ny användare genom att fylla i medarbetarens e-post och/eller unika id-numret (ex personnummer).Endast användare - extern eller administratör

Antal administratörer och andra utökade roller skiljer i antal per licens så viktigt att ni kontrollerar hur många ni har tillgång till i ert specifika avtal.

För att skapa en ny extern användare eller annan utökad roll användare klickar du på medarbetarhantering.

I filtret "Medarbetare" uppe till vänster byter du till "Användare utan medarbetare". När du gjort det så ska du klicka på knappen "Ny användare"

När du gjort det så behöver du fylla i alla obligatoriska fält. Du kan ändra vilka fält som syns genom att ändra valen för BankID, lösenord och tvåstegsverifikation.

När alla obligatoriska fält är fyllda så kan du klicka på "Skapa användare"

När kontot är skapat går du till fliken Utökade roller och klickar på "Ny roll".

I rullistan för "Roll" väljer du vilken roll användaren ska ha och i rullistan "Organisation" lägger du till vilken del av organisationen användaren ska ha tillgång till.


Fick du svar på din fråga?