Alla samlingar
Administratör
Lönesättning
Checklista | Starta en lönesättning
Checklista | Starta en lönesättning

Checklista, To do, Lönesättning

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Här sammanfattar vi några punkter att följa vid uppstart av en lönesättning. Självklart kan man välja vilka steg man vill ha med i sitt underlag, men i detta exempel förbereder vi för en komplett lönesättning.


1. Anställningsdata

2. Organisationsträd och chefsrättigheter

3. Lägg in lönekriteriemall

4. Starta upp löneöversynsmodul

5. Importera anställningar

6. Lägg in lönekriterier och resultatintervall

7. Facklig tillhörighet

8. Löneprioriteringar

1. Anställningsdata

Innan ny lönesättning kan det vara bra att uppdatera basregistret med fräsch data. Läs in en ny lönefil och få på så sätt med alla nya löner och organisationsförändringar i en samlad fil.

2. Organisationsträd och chefsrättigheter

Kolla igenom ert organisationsträd och se över att alla chefskopplingen fortfarande stämmer överens. Om det är första gången din organisation ska genomföra sin lönesättning i Sysarb behöver ni koppla samtliga chefer till rätt organisationsnod. Se här för att se hur du går tillväga.

3. Lägg in lönekriteriemall

Lägg in eller läs igenom er lönekriteriemall innan du startar modulen. På så sätt spar ni tid i uppstarten och kan passa på att få en genomläsare av mallen.

4. Starta upp lönsättningsmodul

Starta en lönesättning och importera rätt anställningar. Via "Inställningar" i systemet bestämmer du om det är grundlönerna eller totala lönen som löneutrymmet ska räknas utifrån. Bestäm detta innan du importerar anställningarna.

Alla som importeras till modulen kommer att vara med i underlaget för löneutrymmet. Dvs, om löneutrymmet beräknas utifrån 1,8 % per medarbetare bör endast de medarbetare som kommer beröras av årets lönesättning inkluderas i underlaget.

5. Importera anställningar

Nu behöver du importera de anställningar som ska vara med i lönesättning. Du kan göra detta genom att följa denna guiden.

6. Lägg in lönekriterier och resultatintervall

Importera lönekriteriemallen till modulen. Samtliga anställningar i modulen kommer få ett underlag med kriterierna och bedömningsnivåer. Detta för att medarbetarna ska kunna skatta sig själva, och för att cheferna ska kunna bedöma sina medarbetare.

Resultatintervallet läggs in som ett mått för hur en chefs sammanlagda bedömning ska räknas ut. Intervallen för bedömningen bör baseras på antal bedömningsnivåer. Följ denna guide för att se hur du går tillväga:

7. Facklig tillhörighet

Beroende på hur du och din organisation ser på facklig tillhörighet i samband med lönesättning har ni möjlighet att läsa in informationen i systemet för att kunna ta tillvara på information och följa upp efter avslutad lönesättning.

Ni kan välja att läsa in en fil (detta via Customer Success Team) eller lägga in informationen manuellt. Vid avslutat lönesättning kan systemet rensas på facklig tillhörighet för att inte spara den sortens information.

8. Löneprioriteringar

Löneprioriteringar förbereder du som grund för chefernas löneutrymme. Lägg upp villkor och budget för chefernas lönesättning.

9. Klar!

Använd denna lista för att få alla steg på plats. Klicka dig vidare för att hitta till fler av våra guider!

Fick du svar på din fråga?