Registervård av er Data

Ni som kund äger er data i Sysarb, därför kan det vara bra att tänka på detta.

Tina Mauritzson avatar
Skrivet av Tina Mauritzson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Sysarb är en SaaS tjänst som tillhandahåller er data. Med andra ord är det ni som kund som äger er data och ni sätter era rutiner för att hålla efter den, vårda och gallra.

Hur länge får ni spara er data?

Vi anser att ni som kund har laglig rätt att behålla data då detta är en del av lönekartläggningen, ni vill kunna jämföra statistiken hos er själva löpande under flera år. Därför rekommenderar vi att ni behåller informationen och skriver även in det i era egna GDPR rutiner rörande registerförteckning.

Ingen data försvinner med automatik

De personer som slutar och inte är med i nästa års lönefil inaktiveras i systemet, de tas alltså inte bort.

Avpersonifiering

Det går att avpersonifiera medarbetare som kräver det eller som slutar. Det får ni som kund gå in och göra manuellt på varje medarbetare det berör. Detta rekommenderas också att ni skriver in i egna GDPR rutiner.

Det som behöver vara kvar är födelsedatum, kön och lön, namnen kan ni skriva över med ”hittepå” namn. Använder ni er av person nr och vill ersätta det med ett annat unikt id-nr måste ni skriva in kön manuellt.

Inläsning av data

Eftersom vi trycker på att att det är ni själva som äger er data så vill vi också att ni läser in er data själva. Därav den nya importfunktionen. Det är också därför vi tar betalt om ni vill att vi läser in er data åt er.

Åter igen Sysarb är en lagringsplats för er data. Det är ni som äger datan!

#registervård #lönefil #data

Fick du svar på din fråga?