Alla samlingar
Administratör
Samtal
Hur följer jag upp samtal som en administratör?
Hur följer jag upp samtal som en administratör?

Denna artikel visar dig hur du kan administrera och följa status för samtal som en administratör.

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Klicka på samtal i menyn.

Välj det aktiva samtalet i listan.

När du går in i ett samtal du vill följa upp så är det första du får se översiktsvyn.

Här kan du se:

 • Skickade inbjudningar - Detta är hur många medarbetare som har fått en inbjudan skickad till sin e-post.

 • Förberedda samtal - Detta är hur många medarbetare som har svarat samtalen i första steget.

 • Genomförda samtal - Detta är hur många samtal som genomförda med chef.

 • Låsta samtal - Detta är hur många samtal som är godkända av både chef och medarbetare.

Härifrån kan du också:

 • Lägga till nya enheter

 • Skicka ut påminnelser

 • Ta bort enheter från samtalet

Du kan också se statusen för alla enheter som är med i samtalet och om du klickar på en chef så kan du se statusen för varje medarbetare och skicka påminnelser till dom.

Du kan klicka på "frågeformulär" högst upp i menyraden för att förhandsvisa och redigera frågorna till samtalet.

Tillbaka på översiktsvyn så kan du också:

 • Låsa samtalet

 • Avpublicera samtalet

 • Ändra namn för samtalet

 • Ändra datum för samtalet

 • Ta bort samtalet via de tre prickarna bredvid namnet för samtalet

För att låsa samtalet så klickar du på knappen "Lås". Har du råkat låsa ett samtal som inte är klart så kan du återställa samtalet igen via de tre prickarna bredvid namnet och sedan återställ samtal.

För att avpublicera ett samtal som redan är publicerade så klickar du på knappen "avpublicera".

För att ändra namn på samtalet så klickar på namnet för ditt samtal och kan ändra det direkt i rutan.


För att ändra datum för ditt samtal så går du in i samtalsinställningarna vilket du hittar via de tre prickarna bredvid namnet för ditt samtal.

För att helt radera ett samtal så klickar du även här på de tre prickarna bredvid namnet på samtalet och sedan ta bort samtal.

Fick du svar på din fråga?