Alla samlingar
Administratör
Övergripande administratörsvyn
Hur gallrar (tar jag bort) medarbetare i systemet?
Hur gallrar (tar jag bort) medarbetare i systemet?

Här beskriver vi hur du kan inaktiverar medarbetare. Vår rekommendation är att ni anonymiserar medarbetare istället.

Tina Mauritzson avatar
Skrivet av Tina Mauritzson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Tyvärr finns ingen gallringsfunktion med automatik i systemet. Utan det är administratörens roll att gå in och inaktivera eller anonymisera. Det får man göra på varje individ det handlar om. Det går även att ta bort, men det rekommenderar vi inte för då försvinner historiken och hur era lönekartläggningar har ändrats över tid.

När ni läser in en ny lönefil och om de då inte finns med medarbetare som har slutat i den nya filen, men som lästes in tidigare så inaktiveras de i systemet, men ingenting tas bort.

Det är viktigt att behålla medarbetare i tidigare lönekartläggningar så ni kan jämföra med historiken. Däremot kan ni gå in på en lönekartläggning och anonymisera namn och person nr, men se till att kön och lön är kvar.

Ni kan inaktivera medarbetare när de slutar, under användare och medarbetare utan att det påverkar tidigare kartläggningar. Om ni tar bort en medarbetare påverkar det samtalshistorik och löneöversyn.

För att inaktivera medarbetare gå till medarbetarhanteringen.

Markera den eller de medarbetare ni vill inaktivera i rutan till vänster, klicka på dom tre prickarna till höger och välj inaktivera.


Fick du svar på din fråga?