Alla samlingar
Lönefiler
Vad ska filen innehålla
Beskrivning av lönefil Jobbarkitektur
Beskrivning av lönefil Jobbarkitektur

I denna guide förklarar vi vad för data er lönefil behöver innehålla om ni köpt vår Jobbarkitektur

Elise Laurent avatar
Skrivet av Elise Laurent
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Första gången ni ska starta en jobbarkitektur behöver vi på Sysarb läsa in filen och starta upp lönekartläggningen, men ni behöver förbereda filen med kolumner som måste ingå. I normalfallet så läses en fil in med personnummer. Om du som kund vill göra ett undantag så kan ett unikt identifikationsnummer användas istället för ett svenskt personnummer.

Andra året kan ni läsa in en lönefil själva via "importera data", önskar ni hjälp kan vi göra det mot en kostnad.


Vill ni ha en excel mall kan ni efterfråga den hos vår [email protected]


Första året sparar ni ner filen till Customer Success, se en guide för det här:

Andra året importerar ni filen själva, se en guide för det här:


Här nedan finner ni punkter på alla obligatoriska datafält som måste finnas med i lönefilen om ni avser att använda lönefilen för lönekartläggning enligt vår Jobbarkitektur när ni använder er av svenska personnummer för era anställda.

Obligatoriska datafält


För dig som hämtar kön och ålder från ditt unika id

 • Svenskt personnummer | exempel: ÅÅÅÅMMDD-XXXX, ÅÅMMDDXXXX

För dig som ej hämtar kön och ålder från ditt unika id

 • Unikt id | Måste vara ett unikt nummer t.ex 931121

 • Födelsedatum | 1993-10-21

 • Kön I Kvinna eller Man

 • Förnamn | Namn

 • Efternamn | Namnsson

 • Lön | Lönen uppräknad i heltid utan lönetillägg. Skrivs utan decimaler t.ex. 31000

 • Lönetillägg | Skrivs utan decimaler t.ex. 500

 • Löneår | Lönerevisionsåret för medarbetaren t.ex. 2022

 • Befattning | Den yrkestitel som anställningen avser (befintlig kund - det behöver stå lika som det står i systemet annars blir det nya och de behöver grupperas på nytt.)

 • Anställningsdatum | ÅÅÅÅ-MM-DD

 • Organisationsnivå 1 | Namnet på organisationen/företaget t.ex. Sysarb AB (befintlig kund - se till så organisationen är lika som i systemet).

 • Organisationsnivå 2 | Delar av din organisation som befinner sig näst högst i organisationsstrukturen t.ex en förvaltning eller avdelning.

 • Organisationsnivå 3 I Kan vara en enhet t.ex. Sysarb enheten

 • Organisationsnivå 4 I Kan vara ett team

 • Organisationsnivå 5 I Fritext

 • Organisationsnivå 6 I Fritext

 • Anställningsnummer I 123

 • Timlön I Skrivs utan decimaler och endast om ni har några timanställda

 • Lönetillägg 2 I Skrivs utan decimaler t.ex. 500

 • Lönetillägg 3 I Skrivs utan decimaler t.ex. 500

 • Chefskod I Kan vara en bokstav t.ex. A

 • Funktionskoder I Såsom F, och L, eller andra koder som identifierar Förstelärare (om inte det framgår utifrån befattning).

 • Sysselsättningsgrad I Skrivs utifrån procent t.ex. 100

 • Statistikkod/ BESTA kod/ AID kod I 152012

 • Avtal I Fritext

 • Kostnadsställe I Fritext

 • Kontrakttyp I Fritext

 • Anställningsform | Tillsvidare

 • Anställningsnummer | 123456

 • Statistikkod | 15607

 • Sysselsättningsgrad | 100


Fick du svar på din fråga?