Valuta konvertering

Denna guide kommer att beskriva hur du sätter upp en valuta konvertering inför en lönesättning.

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Valuta konvertering

Vid start av en ny lönesättning kan administratören välja att koppla en värderingsomvandlingsmatris som automatiskt använder de givna värdena för att konvertera alla importerade anställningslönevärden till en standardvaluta.

Viktiga systeminställningar att tänka på

Användarmeny > Inställningar > Lön > Internationella inställningar

Standardvaluta: Kommer att användas vid konvertering av anställningar utan ett värde i valutakolumnen.

Antal årliga utbetalningar: Kommer att användas när data visas i rapporten och för chefer när inget värde är inställt i kolumnen Antal årliga utbetalningar.

Valutakonverteringsgrupp

En konverteringsgrupp definierar en huvudvaluta och de värden som systemet ska använda vid konvertering av andra valutor till huvudvalutan. Administratörer kan skapa flera konverteringsgrupper för att definiera konverteringsregler som ska användas vid import av data till en löneöversyn.

Skapa en valuta konverteringsgrupp.

Valuta konverteringsgrupp skapas i "basregistret" av systeminställningar.

Användarmeny > Inställningar > Valuta konverteringsgrupp > Skapa ny konverteringsgrupp.

Det första steget i att skapa en konverteringsgrupp är att ge gruppen ett beskrivande namn (t.ex. Lönesättning 2022) och välja en standardvaluta som alla andra valutor kommer att konverteras till.

När gruppen är skapad så kan den bli vald från listan och värden kan läggas till i popup fönstret.

Värden kan läggas till manuellt genom att klicka på "skapa valuta konvertering"

Eller så kan användaren lägga till alla valutor in basregistret automatiskt genom att klicka på "Hämta valutor" och sen justera i den hämtade listan.

Justeringsvärden kan ändras eller tas bort med hjälp av listan över konverteringsvärden. Rullgardinsmenyn till vänster är valutan som ska konverteras från, värdet bredvid valutan är omräkningskursen och papperskorgen tar bort valutaomvandlingen för den valda valutan helt.

När alla erforderliga valutavärden har tillämpats kan valutagruppen användas vid import av anställning till lönehanteringsmodulen.

Tillämpa en valutakonverteringsgrupp

När du har skapat en valuta konverteringsgrupp så kan den tillämpas till en ny lönesättningsomgång på följande vis:

Lönesättning > Översikt > Inställningar > Fliken Lön > Valuta grupp

När de har valts kommer alla lönevärden på anställningar som nu importeras att behandlas med de givna värdena.

Viktiga saker att notera:

  • Valuta värden på tidigare importerade anställningar i lönesättningen kommer inte att bli konverterade.

  • Justering av konverterings värdet i konverteringsgruppen kommer inte att uppdatera konverterade löner i redan startade lönesättningar.

Valuta konvertering för chefer

Chefer kommer att bli presenterade med extra data när de sätter löner i lönesättningar som har använt valuta konverteringsgrupp.

Kolumner som kommer att läggas till i lönesättningsvyn och sammanställningsrapporten:

  • Månadslön i medarbetarens lokala valuta (använder samma konverterings värde angivet i konverteringsgruppen)

  • Årslön i medarbetarens lokala valuta

  • Antalet årliga löneutbetalningar som medarbetaren får.

Chefer förväntas att sätta nya löner i lönesättning med valda standard valuta.

Fick du svar på din fråga?