Alla samlingar
Lönefiler
Vad ska filen innehålla
Hur borde ett Organisationsträd se ut?
Hur borde ett Organisationsträd se ut?

Denna guide beskriver hur ett organisationsträd kan se ut.

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ett organisationsträd brukar vanligtvis innehålla följande element:

Namnet på organisationen: Detta ska vara bara namnet på koncernen/organisationen.

Huvudnivå: Detta är den översta nivån i organisationen, och den representeras oftast av organisationens ledningsgrupp eller styrelse.

Sekundärnivå: Detta är den näst högsta nivån i organisationen, och den består oftast av olika enheter eller avdelningar som rapporterar till huvudnivån.

Tertiärnivå: Detta är den lägsta nivån i organisationen, och den består oftast av olika enheter eller grupper som rapporterar till sekundärnivån.

Här är ett exempel på ett organisationsträd för en fiktiv organisation:

Namnet på organisationen

 • Sysarb

Huvudnivå:

 • Ledning

 • VD

Sekundärnivå:

 • Marknadsföringsavdelning

 • Produktionsavdelning

 • Finansavdelning

 • HR-avdelning

Tertiärnivå:

 • Marknadsföringsavdelningen

 • Digital marknadsföring

 • Eventmarknadsföring

 • Reklam

 • Produktionsavdelningen

 • Svetsning

 • Montering

 • Inspektion

 • Finansavdelningen

 • Ekonomi

 • Redovisning

 • Försäkringar

 • HR-avdelningen

 • Rekrytering

 • Utbildning

 • Löner

Som du kan se är huvudnivån den översta nivån i organisationen, och den består av styrelsen och VD:n. Sekundärnivån består av olika avdelningar som rapporterar till huvudnivån, och tertiärnivån består av olika enheter eller grupper som rapporterar till sekundärnivån. Varje nivå har olika uppgifter och ansvar inom organisationen.

Notera att det finns ingen exakt "rätt" sätt att göra upp ett organisationsträd, eftersom det beror på organisationens specifika struktur och behov. Det är dock viktigt att organisationsträdet är tydligt och lätt att förstå, så att alla inom organisationen kan få en bra överblick av hur den är organiserad.

Fick du svar på din fråga?