Alla samlingar
Lönefiler
Vad ska filen innehålla
Behöver rörliga tillägg finnas med i lönekartläggningen?
Behöver rörliga tillägg finnas med i lönekartläggningen?

Lönefil, Lönetillägg, Provision, Bonus, OB-tillägg

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Funderar du kring hur ni ska göra med rörliga tillägg eller bonus och provision i er kartläggning? Läs nedan hur våra konsulter resonerar kring detta:


Lönekartläggningen syftar till att upptäcka och åtgärda löneskillnader som skulle kunna härledas till kön.

Ni som kund kan välja att antingen läsa in endast grundlön och fasta tillägg i eller så läser ni även in värden för rörliga tillägg så som exempelvis provision, bonus, OB-tillägg m.fl.

Svaret på frågan i rubriken är hur som helst "Nej, men..".

Flertalet av våra kunder väljer att endast läsa in grundlön och fasta tilläg i systemet eftersom rörliga tillägg tillämpas lika för samtliga medarbetare och bedöms som könsneutralt. T.ex omfattas i regel alla säljare inom en specifik kategori av samma provisionsmöjlighet vilken således är helt knuten till prestation och inte till vilket kön medarbetaren har.

Om det dock skulle finnas misstanke om att de rörliga tilläggen inte tillämpas könsneutralt kan det absolut finnas ett stort värde i att lyfta in dessa uppgifter i systemet.

Oavsett om ni som kund väljer att importera uppgifter om rörliga tillägg eller ej så är det viktigt att detta framgår av dokumentationen (slutrapporten). Det är givetvis också av stor vikt att en separat analys gjorts eller kommer att göras av dessa tillägg för att säkerställa att de är könsneutrala.

Fick du svar på din fråga?