Alla samlingar
Administratör
Lönekartläggning
Nyckeltal | Vad är lönekvot?
Nyckeltal | Vad är lönekvot?

lönekartläggning, lönekvot

Tobias Danielsson avatar
Skrivet av Tobias Danielsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Redan i översikten av er lönekartläggning dyker den upp - lönekvoten. Vad betyder den då och hur räknas den ut?

Lönekvoten är ett mått på jämställdhet mellan könen inom en organisation eller i en viss bransch. Den uttrycks som förhållandet mellan medianlönen för män och medianlönen för kvinnor, där lönekvoten 100% innebär att män och kvinnor har samma medianlön.

Lönekvoten används som ett verktyg för att mäta och jämföra jämställdheten mellan könen inom olika organisationer och branscher. En låg lönekvot kan till exempel indikera att kvinnor har lägre lön än män inom en viss bransch, vilket kan tyda på olika former av diskriminering.

Det finns olika metoder för att beräkna lönekvoten. En vanlig metod är att jämföra medianlönen för män och kvinnor i en organisation eller bransch. Detta ger en bild av lönefördelningen mellan könen, eftersom medianlönen inte påverkas av eventuella utslag från höga eller låga löner.

Lönekvoten är ett viktigt verktyg för att upptäcka och åtgärda eventuella löneskillnader mellan könen. Genom att mäta och jämföra lönekvoten för olika organisationer och branscher kan man identifiera eventuella problem och vidta åtgärder för att öka jämställdheten.

En hög lönekvot är alltid att föredra, eftersom det innebär att lönen för män och kvinnor är jämställd. Genom att arbeta för att öka lönekvoten kan man bidra till en mer jämställd arbetsmarknad och en mer rättvis samhällsutveckling.

Fick du svar på din fråga?